parafia antoni, parafia zegrze z siedzibą w woli kiełpińskiej, wola kiełpińska, gazetka antoni, gazetka parafialna antoni

Strona Parafii Św Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej


Idź do treści

Menu główne:


bierzmowanie

Informacje parafialne

BIERZMOWANIE
Kościół parafialny p.w. św. Antoniego
Wola Kiełpińska, dnia 14 czerwca 2013 roku, godzina 18.00


Program uroczystości:

I. LITURGICZNE PRZYWITANIE

Przywitanie przed kościołem Szafarza Sakramentu - delegowanego przez Biskupa Płockiego
Ks. inf. prof. dra hab. Wojciecha Góralskiego
(woda święcona, krzyż, świece - akolitki)
Pieśń - klęcznik dla ks. Infułata
Powitanie - rodzice - p. Regina Wiecińska i p. Tomasz Kalisiak
Słowo Ks. proboszcza kanonika Tadeusza Wołowca

II. OBRZĘDY WSTĘPNE MSZY ŚWIĘTEJ

Rozpoczęcie Mszy św.
Akt pokuty
Chwała na wysokości...
Kolekta

III. LITURGIA SŁOWA

Czytanie I - młodzież (Ez 36, 24-28) -4- Magdalena Nalewajek
Psalm - młodzież (Ps 23) -4- Zuzanna Kalisiak, Beata Bilińska, Zuzanna Kutkiewicz
Czytanie II - rodzic (Ef 4, 1-6)-7- Marzena Lewartowska
Ewangelia ……….. (według decyzji/uznania ks. Infułata)
Po Ewangelii, proboszcz, lub ktoś w jego imieniu, przedstawia kandydatów do bierzmowania. Każdemu z nich towarzyszy świadek bierzmowania, którym może być jedno z rodziców, dziadków lub chrzestnych.
Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.
Infułat: Czy młodzież ta wie jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?
Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.
Infułat: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga
w tym sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary
i do postępowania według jej zasad.
Wszyscy: Amen.
Homilia; Prośba bierzmowanych do Ks. Inf. o poświęcenie krzyży - Magdalena Wiecińska
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Gdy Ksiądz Infułat poświęci krzyże, wtedy następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Mają one wyraźniej podkreślić wewnętrzny związek sakramentu chrztu z bierzmowaniem.
Infułat: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?
Kandydaci: Wyrzekam się.
Infułat: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Kandydaci: Wierzę.
Infułat: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Kandydaci: Wierzę.
Infułat: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?
Kandydaci: Wierzę.
Infułat: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Kandydaci: Wierzę
Infułat: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.

IV. LITURGIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Modlitwa z wyciągnięciem rąk (wszyscy kapłani podchodzą do ołtarza)
Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu,
ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela,
daj im ducha mądrości i rozumu,
ducha rady i męstwa,
ducha umiejętności i pobożności,
napełnij ich duchem bojaźni Twojej.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
Chryzmacja (oleje)
Na istotę obrzędu bierzmowania składa się namaszczenie olejem Krzyżma na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki Szafarza i formuła sakramentalna.
Świadek przedstawia Imię kandydata do bierzmowania a wtedy ksiądz Infułat w dialogu z kandydatem wypowiadają słowa:
Infułat: (…) Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany odpowiada: Amen.
Infułat: Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z duchem twoim.

Po zakończeniu liturgii sakramentu - (lawabo - , chleb, sól, cytryna)
Modlitwa wiernych - p. Ewa Żądło, p. Lidia Rokicka, Klaudia Lisiecka, Monika Jasińska

V. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Procesja z darami ofiarnymi- Monika Żądło, Klaudia Lisiecka, Kamil Rokicki, Adrian Szajkowski - komentarz
Pieśń na przygotowanie darów
Modlitwa po Komunii Św.

VI. OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

Podziękowanie - Młodzież- Julia Kaczmarska i Daniel Lewartowski, Ks. Proboszcz- ks. Kan. Tadeusz Wołowiec
Błogosławieństwo (z Mszału)
Wyjście do zakrystii


Uwagi Praktyczne:

Msza przy udzielaniu bierzmowania -Mszał Rzymski, s. 70''-73''
Ornat czerwony
Welon dla trzymającego infułę
Stuły dla księży
Chleb, cytrynka, sól, woda, ręcznik


Strona główna | Informacje parafialne | Grupy parafialne | Historia Parafii | Diakonia | Gazetka parafialna Antoni | Sylwetki duszpasterzy | Galeria | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego