Patron parafii

Patronem parafii i kościoła jest święty Antoni z Padwy, Kapłan i Doktor Kościoła. Urodził się w Lizbonie w Portugalii około 1195 roku. Na Chrzcie świętym otrzymał imię Femando. Mając 15 lat wstąpił do zakonu Kanoników Regularnych świętego Augustyna. Zdobył solidne wykształcenie i przyjął święcenia kapłańskie. Na wieść o męczeńskiej śmierci pięciu misjonarzy franciszkańskich w Maroku, w Afryce Północnej, przeniósł się do zakonu świętego Franciszka z Asyżu. Przyjął zakonne imię Antoni i wyjechał na misje do Maroka. Jednak klimat tamtejszy okazał się za ostry dla jego wątłego zdrowia i musiał wrócić do Europy. Został skierowany do pracy we Francji i Włoszech, gdzie zasłynął jako utalentowany kaznodzieja. Nawrócił wielu odstępców od wiary. W zakonie uczył braci teologii. Zmarł w Padwie 13 czerwca 1231 roku. Już w 1232 roku został kanonizowany przez papieża Grzegorza IX. W 1946 roku papież Pius XII nadał mu tytuł Doktora Kościoła, doceniając jego głęboką wiedzę teologiczną i zmysł wiary, szczególnie w zakresie nauki Pisma Świętego i Ojców Kościoła. Święty Antoni czczony jest jako cudotwórca i orędownik w różnych zmartwieniach. Pomaga w odnajdywaniu rzeczy zgubionych. Jest dobroczyńcą ubogich, patronem narzeczonych i małżeństw. Przedstawiany jest z Dzieciątkiem Jezus i z chlebem, ponieważ odznaczał się gorącą miłością do Jezusa i biednych. Czasem dla tytułu „Doktor Ewangeliczny” przedstawiany jest z księgą Ewangelii lub z lilią.Źródło: Zegrze Wola Kiełpińska – Dzieje parafii i okolic. Anna i Marian Kurtyczowie, Wola Kiełpińska 2001